Sinopsis Documental:

Cartes de l’Oncle Àngel és un documental que vol reivindicar una Rumba Històrica i un Flamenc Català propis ,desconeguts per a la majoria de la població. En el  Flamenc Català hi ha documents datats anteriors al s. XX, així que és molt anterior a la tant nombrada rumba catalana i contemporani de molts pals andalusos.

Així doncs, Paloma s’endinsa en la història de la Rumba Històrica i del Flamenc Català i fa un recorregut històric i geogràfic fins a la actualitat. Paloma, d’arrels gitanes de segona generació, però totalment desconeixedora de la cultura i tradició gitana, es va trobant poc a poc amb  una part de ella mateixa que desconeixia fins al moment de començar el documental. 

 

CARTES DE L’ONCLE ÀNGEL

Vol reivindicar i donar a conèixer un flamenc propi i tradicional Català, deslligat, en una part del camí, del flamenc Andalús. Destacar la rumba històrica i el flamenc propi del nostre país, ja no només a nivell cultural, sinó com un mitjà que ha unit i afavorit la bona convivència entre gitanos i paios. Volem fer un recorregut històric pe la nostra Rumba Històrica i el nostre Flamenc, tan desconeguts per a la majoria de persones. Veure com ha evolucionat a través del temps. Es pretén que sigui un documental musical, utilitzant les lletres de les cançons com a fil conductor ja que la música es una forma de viure per als gitanos. Així doncs, el documental serà un recorregut social i musical pels fins ara ocults Rumba Històrica i Flamenc Tradicional Català.

 

 

Go to top